Jak wypełniać Dziennik Podróży (Travel Diary) i Kalendarz Podróży (Travel Calendar)

Przed rozpoczęciem podróży pociągiem, autobusem lub promem należy dodać dane o tym przejeździe w Dzienniku Podróży i w przypadku biletów Flexi Pass także w Kalendarzu Podróży. Bez tych informacji bilet jest nieważny. Warto o tym pamiętać, gdyż kary za nieprawidłowe wypełnienie lub nieuzupełnienie biletu mogą sięgać nawet do 200 euro. Zapoznaj się z poprawnym sposobem wypełnienia biletu.

Interrail Pass składa się z dwóch części – biletu i specjalnej, obowiązkowej okładki. Oba elementy są niezbędne przy kontroli biletu. Interrail jest biletem imiennym. Przednią część okładki należy uzupełnić danymi osobowymi podróżującego, takimi jak: imię i nazwisko, przedział wiekowy, adres oraz e-mail. Każdorazowo przy kontroli bilet należy okazywać z dokumentem potwierdzającym tożsamość podróżnego, takim jak dowód osobisty lub paszport. Tylna część okładki to tzw. Travel Diary, czyli dziennik podróży.

 

Dziennik Podróży (Travel Diary)

Dziennik Podróży (Travel Diary) znajduje się w okładce biletu i stanowi nieodłączną część oferty Interrail. Konieczne jest wpisanie szczegółów dotyczących podróży przed rozpoczęciem każdego przejazdu pociągiem, autobusem lub statkiem.

Uwaga: Bilet bez wypełnionej części Journey details jest nieważny.

Podróżny okazujący do kontroli bilet bez danych wpisanych w części Travel Diary, zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

 

Kiedy wypełniać?

Każdy podróżny, przed rozpoczęciem każdego przejazdu na bilet Interrail Pass zobowiązany jest wpisać szczegóły podróży w części Travel Diary/Journey details. Jeśli podróżujesz np. z Berlina do Marsylii z przesiadką w Paryżu, należy wpisać każdy odcinek, a mianowicie Berlin-Paryż w pierwszej linijce, a potem Paryż-Marsylia w następnej linijce.

Przejazdów, podczas których nie korzysta się z biletu Interrail, nie należy wpisywać do dziennika.

 

Co wpisać?

1. Day: W tym miejscu należy wpisać dzień odjazdu (2 cyfry, np. 7 maja należy wpisać jako 07).
2. Month: W tym miejscu należy wpisać miesiąc odjazdu (2 cyfry, np. 7 maja należy wpisać jako 05).
3. Time: W tym miejscu należy wpisać godzinę odjazdu (np. 17:45).
4. From: W tym miejscu należy wpisać stację początkową (pisać dużymi literami, najlepiej w lokalnym języku).
5. To: W tym miejscu należy wpisać stację końcową (pisać dużymi literami, najlepiej w lokalnym języku).
6. Train/Bus/Boat: Wskazać środek transportu za pomocą krzyżyka w odpowiedniej kratce.
7. Control area: Nic nie pisać w tym miejscu; konduktor zamieści tu znak kontroli biletu.

Popełniłeś błąd?

Jeśli popełniłeś błąd wypełniając Travel Diary, wystarczy skreślić błędne dane i wpisać poprawne w następnej linijce. Poprawne szczegóły podróży muszą widnieć w dzienniku przed rozpoczęciem każdego przejazdu. Nie należy mylić dziennika podróży (Travel Diary) z kalendarzem podróży (Travel Calendar). W tym drugim skreślanie i poprawianie błędów jest niedozwolone.

 

Brakuje miejsca?

W przypadku wypełnienia wszystkich miejsc na okładce biletu, w celu zapisania podróży, można skorzystać z dodatkowych linijek. Należy je okazać wraz z okładką biletu kontrolerowi biletów. Dodatkowe linijki do dziennika podróży znajdują się w Przewodniku Interrail Pass, który otrzymasz z biletem; można także je pobrać tutaj i następnie samodzielnie wydrukować.

Kalendarz Podróży (Travel Calendar) – tylko dla posiadaczy biletu typu Flexi Pass

Kalendarz Podróży (Travel Calendar) to specjalne miejsce na bilecie, które służy do wpisywania wybranych dni podróży na biletach typu Flexi Pass. Konieczne jest wpisanie dnia podróży w kalendarzu przed rozpoczęciem przejazdu pociągiem, autobusem lub statkiem tego dnia.

Podróżny okazujący do kontroli bilet Flexi Pass bez wpisanego dnia podróży w części Travel Calendar, zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

 

Kiedy wypełniać?

Posiadacz biletu typu Flexi Pass wybiera – w terminie ważności biletu – dni, kiedy będzie z niego korzystał. Przed rozpoczęciem podróży pierwszym w danym dniu pociągiem, autobusem lub statkiem, na bilecie należy wpisać datę w przeznaczonym do tego miejscu części Travel Calendar. Powoduje to wykorzystanie jednego dnia podróży i umożliwia nieograniczone przejazdy w sieci partnerów programu Interrail do północy tego dnia (zobacz specjalne warunki w przypadku przejazdów nocnych). Naturalnie, daty przejazdu, podczas którego nie korzysta się z biletu Interrail, nie należy wpisywać do kalendarza.

Jeśli podróżujesz z biletem typu Continuous Pass (np. nieograniczone podróże przez 1 miesiąc), nie ma konieczności zaznaczania dni przejazdu na bilecie, bo jest on ważny przez cały okres, na który został wykupiony.

Co wpisać?

Podczas wpisywania daty należy zachować szczególną uwagę. Data musi być wpisana w sposób trwały (niedającym się usunąć), czarnym lub niebieskim długopisem bądź czarnym lub niebieskim kolorem tuszu, w odpowiedniej rubryce biletu.

Daty wpisywane są zawsze przy użyciu 2 cyfr (np. 7 maja należy wpisać jako 07/05), w kolejności chronologicznej kolejnych przejazdów, jak ilustruje to poniższy przykład:

Popełniłeś błąd?

Po wpisaniu daty podróży nie należy jej poprawiać, ponieważ takie działanie może zostać potraktowane jako próba fałszerstwa, a bilet może zostać zatrzymany. W przypadku popełnienia błędu posiadacz biletu może: 

1. wpisać prawidłową datę w następnej rubryce kalendarza, co oznacza utratę dnia podróży bez możliwości zwrotu kosztów lub 

2. przed kontrolą biletów, poprosić osobę uprawnioną do kontroli o poradę.

 

Brakuje miejsca?

Jeśli wszystkie miejsca w Kalendarzu Podróży biletu typu Flexi Pass zostały wypełnione, bilet jest wtedy całkowicie wykorzystany i nie upoważnia do podróży po północy ostatniego dnia wpisanego w kalendarzu. Na dalsze przejazdy niezbędny jest zakup osobnych biletów kolejowych lub nowego karnetu Interrail Pass.

Koszyk