Wyjazd i podróże po kraju ojczystym

Dla użytkowników biletu Interrail kraj zamieszkania lub kraj obywatelstwa to bardzo istotna informacja, ponieważ Interrail Pass nie upoważnia do podróży po tym kraju.

Kraj zamieszkania ustala jaki bilet można kupić. Interrail dostępny jest jedynie obywatelom i mieszkańcom następujących krajów europejskich: Albania, Andora, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna (BJRM), Malta, Mołdowa, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo. Obywatele i mieszkańcy pozostałych państw podróżują na bilet Eurail.

Obywatele Polski zamieszkujący w Polsce mogą więc bez problemu kupić bilet Interrail, ale nie upoważnia on do podróży krajowych. Informacja o kraju zamieszkania/obywatelstwa jest pobierana przy zakupie biletu, a następnie wydrukowana na bilecie (w górnym prawym rogu). W trakcie podróży pracownicy przedsiębiorstw kolejowych mogą zażądać okazania dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty) w celu skontrolowania danych na bilecie, między innymi co do kraju zamieszkania. Należy także pamiętać, że Interrail Pass jest biletem imiennym, który może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę, której imie i nazwisko są na nim wydrukowane.

Z Global Pass również po Polsce

Z reguły, Interrail nie obejmuje przejazdów po kraju zamieszkania, jednak posiadaczom biletu Global Pass przysługują dwa przejazdy po tym kraju. Przejazdy te stanowią „wyjazd” i „powrót”.

– Z „wyjazdu” można skorzystać podczas przejazdu z dowolnego miejsca w kraju zamieszkania do granicy kraju, lotniska lub portu.

– Z „powrotu” można skorzystać podczas przejazdu od granicy kraju zamieszkania, lotniska lub portu do dowolnego miejsca docelowego w kraju zamieszkania.

– Dopuszczalne jest żeby „powrót” do kraju zamieszkania odbył się przed „wyjazdem” jeżeli taka kolejność przejazdów lepiej pasuje do zaplanowanych podróży, ale obydwa muszą mieścić się w terminie ważności biletu (do północy ostatniego dnia ważności).

– Dopuszczalne jest podróżowanie więcej niż jedynym pociągiem, pod warunkiem, że odbywa się to tego samego dnia podróży.

– Zastosowanie mają również specjalne zasady podróżowania pociągiem nocnym. Zobacz jak zaoszczędzisz jeden dzień podróży korzystając z przejazdów nocnych.

UWAGA: Za „wyjazd” i „powrót” przebiegające na całości lub części trasy pociągiem Express InterCity Premium (EIP), należy uiścić w kasie biletowej PKP lub w pociągu, dopłatę do pociągu EIP (około 43 zł) i pobrać obowiązkową rezerwację miejsca.

Warto podkreślić, że bilety One Country Pass, ważne na poszczególny kraj (np. Austria Pass) lub region (np. Benelux Pass), nie upoważniają do żadnych bezpłatnych przejazdów po kraju zamieszkania.

Co należy zrobić w przypadku podróżowania po kraju zamieszkania

Podróż po kraju ojczystym powinna zostać wpisana w przeznaczone do tego miejsca na okładce biletu i odbyć się dokładnie w zaznaczonym w tym miejscu dniu.


Krok 1. Wpisać datę wyjazdu/powrotu do kraju zamieszkania na okładce


Przed wejściem do pociągu należy wpisać datę, w której przypada wyjazd, w przeznaczonym do tego miejscu w części Journey Details (Szczegóły dotyczące podróży). Do tego celu, w sekcji Outbound journey, w polu Day, wpisać dzień wyjazdu a w polu Month, wpisać miesiąc wyjazdu (np. jeśli wyjazd z kraju odbędzie się 25 czerwca, wpisać należy 25 w polu Day, a następnie 06 w polu Month). To samo należy zrobić przy powrocie z podróży. W sekcji Inbound journey, w polu Day, wpisać dzień powrotu a w polu Month, wpisać miesiąc powrotu do kraju zamieszkania. W przypadku niekorzystania z tych przejazdów miejsca te mogą pozostać puste.


Krok 2. Wpisać szczegóły dotyczące podróży


Tak jak w przypadku pozostałych przejazdów, należy upewnić się, że wszystkie pociągi z których korzystano przy wyjeździe i powrocie zostały podane w dzienniku Travel Diary.


Krok 3. Wpisać datę na bilecie (tylko bilety Flexi Pass)


Bilet Flexi Pass upoważnia na podróże w określoną ilość dni dowolnie wybranych przez podróżnika podczas terminu ważności biletu (np. 15 dowolnych dni podróży w okresie 2 miesięcy). W przypadku posiadania biletu Flexi Pass, przejazd po kraju ojczystym wykorzystuje jeden dzień podróży który koniecznie musi być wpisany w części Travel Calendar (Kalendarz Podróży) biletu. W celu optymalnego wykorzystania tego dnia, warto podróżować pociągiem nocnym
lub wyjechać z Polski jak najwcześniej, co zostawi sporo czasu aby dotrzeć do miejsca docelowego jeszcze tego samego dnia.
Przy bilecie typu Continuous Pass (np. nieograniczone podróże przez 1 miesiąc), nie ma konieczności zaznaczania dni przejazdu na bilecie, bo jest on ważny przez cały okres na który został wykupiony.

Więcej szczegółów oraz dokładne instrukcje znajdziecie w rubryce Jak wypełniać Dziennik Podróży (Travel Diary) i Kalendarz Podróży (Travel Calendar).

Koszyk