Mam bilet i co teraz...?

Znajdź tani nocleg

Booking.com

Części składowe pakietu Interrail Pass

Każdy pakiet Interrail Pass składa się z czterech części i zawiera:

  1. bilet imienny,
  2. okładkę zawierającą Dziennik Podróży (Travel Diary),
  3. przewodnik Interrail Pass,
  4. mapę sieci Interrail.

UWAGA: Bilet odłączony od okładki natychmiastowo traci ważność!

Bilet Interrail wpięty jest do specjalnej okładki, która chroni jego przed zniszczeniem i zawiera Dziennik Podróży (Travel Diary). Bilet oraz okładka zawierająca Travel Diary stanowią niezbędną i nierozłączną całość. Zabrania się laminowania biletu, jak również odłączania okładki od biletu.

Jak rozpocząć korzystanie z biletu Interrail?

Po otrzymaniu przesyłki, sprawdź bilet i upewnij się, że na wydanym Ci dokumencie zostały wpisane prawidłowe dane osobowe. W przypadku stwierdzenia błędu, koniecznie – przed rozpoczęciem podróży – skontaktuj się z nami w celu zamiany biletu.

Przed rozpoczęciem podróży z biletem Interrail należy wypełnić w nim części: Personal details (dane personalne) oraz Ticket details (dane dotyczące biletu), natomiast w miarę podróżowania, lecz zawsze przed rozpoczęciem przejazdu danym pociągiem lub statkiem/promem – kolejne rubryki przeznaczone do wpisywania poszczególnych przejazdów.

Podróż na podstawie biletu Interrail możesz rozpocząć o każdej porze po godz. 0:00 pierwszego jego dnia ważności. Ostatni przejazd musi mieć miejsce przed godz. 24:00 ostatniego dnia ważności biletu. Zanim udasz się na stację kolejowa, dowiedz się jak wyjechać z Polski.

Interrail Pass jest dokumentem imiennym, który nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie; jest on ważny tylko za okazaniem oryginału paszportu lub dowodu osobistego. Konduktorzy mają prawo zażądać okazania takiego dokumentu podczas kontroli biletu Interrail Pass dlatego lepiej mieć go w zasięgu ręki. Osoba, która podróżuje z biletem Interrail bez paszportu lub dowodu osobistego, zobowiązana jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

Koszyk